Type: Aġenziji

Awtorità tad-Djar

L-Awtorità tad-Djar ġiet stabbilita fl-11 ta’ Ottubru 1976, permezz ta’ Att fil-Parlament, intitolat l-Att XV tal-1976, magħruf aħjar bħala l-Att dwar l-Awtorità tad-Djar. L-awtorità tad-Djar taqa’ taħt il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli. Ilha tikkontribwixxi għat-tisħiħ tas-soċjetà Maltija sa mit-twaqqif tagħha.

Qabel l-1991, il-bini u l-uffiċċji tal-Awtorità tad-Djar kienu jinsabu fil-Belt Valletta, fi Triq Auberge de Bavière f’San Sebastian, fejn bħalissa jinsabu l-uffiċċji tad-Dipartiment tal-Artijiet. Il-bini tal-Awtorità tad-Djar mar fi Triq Pietro Floriani, Floriana, fejn għadna noffru s-servizzi tagħna sal-lum.

L-awtorità tad-Djar qed tiżviluppa, tippromwovi u tiffinanzja l-iżvilupp ta’ proprjetà residenzjali u akkomodazzjoni residenzjali u kummerċjali oħra, fi sforzi biex tippromwovi s-sjieda tad-djar kif ukoll ittejjeb il-kundizzjonijiet ġenerali tal-akkomodazzjoni f’Malta. L-awtorità biħsiebha tieħu approċċ olistiku permezz tal-forniment ta’ diversi skemi u inizjattivi mmirati lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn tal-assistenza tagħha. Hija impenjat ruħha li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja, filwaqt li tfittex futur aħjar għall-komunitajiet Maltin.