Type: Korpi Maħtura Uffiċjalment

Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli

Il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli hija kollaborazzjoni bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Arċidjoċesi ta’ Malta mwaqqfa biex toħloq valur soċjali u finanzjarju billi tippromwovi soluzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni adegwati u affordabbli. Bħala intrapriża soċjali, topera fi ħdan id-dinamika tas-suq biex tilħaq l-għanijiet soċjali. Bl-għeruq fl-innovazzjoni soċjali, il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli twettaq żvilupp, kiri residenzjali, u tfassal għodod finanzjarji biex testendi l-aċċess għal akkomodazzjoni adegwata.

Housing Maintenance and Embellishment Ltd

Housing Maintenance and Embellishment Ltd hija responsabbli għall-proġetti ta’ tħammil u restawr fdati lill-kumpanija. Barra minn hekk, l-HME jaħdem id f’id mal-Awtorità tal-Akkomodazzjoni bir-riġenerazzjoni tal-artijiet tal-akkomodazzjoni soċjali eżistenti kollha f’Malta u Għawdex.

Social Projects Management Ltd

Social Projects Management Ltd hija entità tal-gvern li tispeċjalizza fil-ġestjoni tal-proġetti tal-kostruzzjoni. Il-SPML ġiet fdata b’diversi proġetti soċjali u tal-gvern inklużi l-proprjetajiet ġodda kollha tal-akkomodazzjoni soċjali li qed jinbnew f’Malta u Għawdex.