Is-Sur Mark Musù ingħaqad mas-Servizz Pubbliku fl-1986, fejn minn dakinhar okkupa diversi karigi fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ħadem f’diversi karigi fi ħdan dan id-Dipartiment sakemm f’Diċembru 2005 inħatar Direttur responsabbli għall-Affarijiet tal-UE u Internazzjonali fi ħdan il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali.

F’Novembru 2008 is-Sur Musù inħatar Direttur (Żvilupp Strateġiku u Relazzjonijiet Internazzjonali) fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u f’Novembru 2012 ġie fdat bir-rwol ta’ Direttur (Strateġija tal-Pensjonijiet). Matul dawn is-snin huwa rrappreżenta lil Malta f’diversi kumitati, konferenzi u seminars tas-sigurtà soċjali tal-UE u internazzjonali oħra.

F’Marzu 2013 inħatar Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali u f’Ġunju 2017 reġa’ ġie maħtur bħala Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Huwa serva wkoll bħala Chairperson tal-Grupp tal-Istrateġija tal-Pensjonijiet. Huwa wkoll membru tal-Bord tan-Network tal-Iżvilupp Sostenibbli kif ukoll membru tal-Kumitat Kontra t-Traffikar tal-Bniedem. F’Novembru 2020 is-Sur Mark Musù inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u Solidarjetà, Familja u Drittijiet tat-Tfal u Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali. F’April 2022 is-Sur Musù nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal u fil-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli. Is-Sur Musù gradwa fl-Amministrazzjoni Pubblika.

Is-Sur Mark Musù ingħaqad mas-Servizz Pubbliku fl-1986, fejn minn dakinhar okkupa diversi karigi fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali u d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ħadem f’diversi karigi fi ħdan dan id-Dipartiment sakemm f’Diċembru 2005 inħatar Direttur responsabbli għall-Affarijiet tal-UE u Internazzjonali fi ħdan il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali.

F’Novembru 2008 is-Sur Musù inħatar Direttur (Żvilupp Strateġiku u Relazzjonijiet Internazzjonali) fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u f’Novembru 2012 ġie fdat bir-rwol ta’ Direttur (Strateġija tal-Pensjonijiet). Matul dawn is-snin huwa rrappreżenta lil Malta f’diversi kumitati, konferenzi u seminars tas-sigurtà soċjali tal-UE u internazzjonali oħra.

F’Marzu 2013 inħatar Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali u f’Ġunju 2017 reġa’ ġie maħtur bħala Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Huwa serva wkoll bħala Chairperson tal-Grupp tal-Istrateġija tal-Pensjonijiet. Huwa wkoll membru tal-Bord tan-Network tal-Iżvilupp Sostenibbli kif ukoll membru tal-Kumitat Kontra t-Traffikar tal-Bniedem. F’Novembru 2020 is-Sur Mark Musù inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali u Solidarjetà, Familja u Drittijiet tat-Tfal u Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali. F’April 2022 is-Sur Musù nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal u fil-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli. Is-Sur Musù gradwa fl-Amministrazzjoni Pubblika.