Awtorità tad-Djar

Permezz ta’ din il-website wieħed jista’ jara u japplika għad-diversi skemi ta’ għajnuna għall-akkomodazzjoni offruti mill-Awtorità tad-Djar.

Reġistrazzjoni tal-Kera

Wara l-liġi l-ġdida tal-kera li ġiet attivata fl-2020, l-inkwilini u s-sidien iridu jirreġistraw il-kuntratt tal-kera tagħhom mal-Awtorità tad-Djar.

Permezz ta’ din il-link wieħed jista’ jirreġistra kuntratt ta’ kiri, jissottometti tilwima, jirrapporta kirja u jaċċessa formoli u materjal meħtieġ.