Permezz ta’ din il-website wieħed jista’ jara u japplika għad-diversi skemi ta’ għajnuna għall-akkomodazzjoni offruti mill-Awtorità tad-Djar.

FacebookTwitter