L-għan tal-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli huwa li jiżgura u jipprovdi diversi forom adegwati ta’ soluzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni lir-residenti kollha f’Malta u Għawdex. Il-Ministeru huwa fl-aħħar mill-aħħar responsabbli biex jiżgura li dawk li għandhom bżonn xi forma ta’ għajnuna b’rabta mal-akkomodazzjoni, ikunu mgħejuna u appoġġjati. Fl-aħħar snin l-rwol tal-Ministeru ekwilibra ruħu biex jassisti lil dawk l-aktar vulnerabbli bl-assistenza ta’ akkomodazzjoni soċjali kif ukoll jassisti lil dawk li daħlu fis-settur tal-proprjeta weħidhom mingħajr l-assistenza tal-Gvern iżda permezz ta’ numru ta’ skemi qegħdin ikunu mgħejjuna finanzjarjmanet biex ikunu mwieżna huma wkoll.

Il-Ministeru huwa wkoll responsabbli mir-regolamentazzjoni tas-suq tal-kera.