Il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli hija kollaborazzjoni bejn il-Gvern ta’ Malta u l-Arċidjoċesi ta’ Malta mwaqqfa biex toħloq valur soċjali u finanzjarju billi tippromwovi soluzzjonijiet ta’ akkomodazzjoni adegwati u affordabbli. Bħala intrapriża soċjali, topera fi ħdan id-dinamika tas-suq biex tilħaq l-għanijiet soċjali. Bl-għeruq fl-innovazzjoni soċjali, il-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli twettaq żvilupp, kiri residenzjali, u tfassal għodod finanzjarji biex testendi l-aċċess għal akkomodazzjoni adegwata.

FacebookTwitter